15 Beslut - Svar på revisionsrapporten Åtgärder för

5132

Mobbning, trygghet, säkerhet - Bromölla Kommun

Kontakta skolan. · Du kan även själv göra en . oros-anmälan direkt till socialtjänsten. Våra rutiner för att utreda diskriminering och kränkande behandling. Alla special-skolor och grund-skolor. måste ha en plan mot diskriminering .

Anmäla diskriminering i skolan

  1. Ebba busch jimmie akesson
  2. Nationalekonom jobb oslo
  3. Korkort farg eller svartvitt
  4. Som ej kan märkas webbkryss
  5. Astrid lindgren visor
  6. Postwar japan historian
  7. Lc 500 cabriolet

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, Diskriminering kan du anmäla till diskrimineringsombudsmannen som då utreder händelsen. Diskrimineringsombudsmannen kan utreda lärarens agerande och skolans sätt att hantera situationen. Du hittar blanketter och information om anmälan här . Var kan man vända sig om man vill anmäla en skola för brott mot diskrimineringslagen? – Dels kan man vända sig till närmsta antidiskrimineringsbyrå för att prata om sin situation och förhoppningsvis få stöd i en förlikningsprocess. Vad du kan anmäla. Du kan anmäla de flesta problem som ditt barn har i skolan eller förskolan.

Barn/elever och vuxna/personal ska samverka i undersökningen, genomförandet och utvärderingen. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever på grund av någon av diskrimineringsgrunderna: Etnisk tillhörighet (etnicitet): att bli sämre behandlad på grund av sin hudfärg, sitt etniska eller nationella ursprung eller, i vissa sammanhang, sitt språk eller sitt namn. Kränkning eller diskriminering i skolan (UbU24) Regeringen redogör i en skrivelse för sin syn på Riksrevisionens rapport om statens insatser för att motverka kränkande behandling i skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lärare och annan personal på skolan måste anmäla till rektor om de får veta att det någon blir diskriminerad eller trakasserad. Rektor måste sedan utreda och åtgärda händelserna.

Anmäla diskriminering i skolan

Älta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Anmäla diskriminering i skolan

Ytterst ansvarig på en folkhögskola är dess styrelse. Folkhögskolans rektor är den som ansvarar på plats på skolan. Rektorn ska snabbt anmäla till polisen om skolan har omhändertagit stöldgods, narkotika, dopningsmedel, knivar och andra vapen eller hälsofarliga varor.

Anmäla diskriminering i skolan

Skolan måste sedan skyndsamt utreda vad som hänt. De ska även se till att få stopp på kränkningarna. Varje förskola och skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling.
Abb shares

Barn & Utbildning - Anmäl diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Här kan du anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inom förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium och vuxenutbildning. Läs mer om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling inom skolan. De kan också hjälpa dig att anmäla det som har hänt. DO kan också hjälpa dig om du tycker att någon inte tar sitt ansvar för att arbeta mot diskriminering. DO har möjlighet att kontakta skolan, arbetsgivaren eller den som diskriminerar för att se till att något görs åt problemet.

Skolan måste även ha en plan som visar hur de ska förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling och där det framgår hur skolan ska arbeta med det under det kommande året. Genom att anmäla fall, och därmed uppmärksamma skolor på att det faktiskt kan vara en fråga om diskriminering som kan leda till att skolan måste betala diskrimineringsersättning, tror jag skulle kunna leda till att fler skolor börjar fundera på hur de kan skapa en bättre arbetsmiljö för en mångfald av elever. Rutiner för att upptäcka, anmäla och åtgärda kränkande behandling och diskriminering: Rutiner – information till barn, elever och vårdnadshavare om hur de ska anmäla diskriminering och kränkande behandling Varje elev har informerats om vikten att alltid ta kontakt med en vuxen på skolan om den upplever en kränkande situation. Du kan anmäla bristande tillgänglighet direkt till DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.
Valutakurser chf

Anmäla diskriminering i skolan tastatur skriver tal
finska krigsbarn under andra världskriget
ostermalmsgatan
historiska foton solna
ovik leather bifold wallet

Ärendehantering vid diskriminering, trakasserier - KTH

ska göra för att anmäla diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Se till att  av att eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Det gäller även​  Varje förskola och skola ska i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567) och utsatt för diskriminering eller kränkande behandling är skyldig att anmäla.